préférences във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за préférences в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за préférences в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
disinterested criticized

préférences в PONS речника

Преводи за préférences в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за préférences в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

préférences Примери от PONS речника (редакционно проверени)

préférences Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文