préférence във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за préférence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за préférence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
disinterested criticized

préférence в PONS речника

Преводи за préférence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за préférence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

préférence Примери от PONS речника (редакционно проверени)

préférence Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文