préfère във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за préfère в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: préférer

Индивидуални преводни двойки

Преводи за préfère в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
préféré/-e m/f

préfère в PONS речника

Преводи за préfère в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.préféré(e) [pʀefeʀe] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за préfère в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

préfère Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文