précipitée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за précipitée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. précipiter (jeter):

2. précipiter (se ruer):

I.précipité (précipitée) [pʀesipite] VERB pp

précipité → précipiter

II.précipité (précipitée) [pʀesipite] ADJ

Вижте също: précipiter

1. précipiter (jeter):

2. précipiter (se ruer):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за précipitée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
panic measure POL, ECON
precipitate CHEM, METEO (gen)

précipitée в PONS речника

Преводи за précipitée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за précipitée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

précipitée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文