précédent във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за précédent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.précédent (précédente) [pʀesedɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.précédent (précédente) [pʀesedɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

4. précéder (se produire avant):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за précédent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

précédent в PONS речника

Преводи за précédent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

précédent(e) [pʀesedɑ̃, ɑ̃t] ADJ

Преводи за précédent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

précédent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文