poutre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за poutre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: paille

Индивидуални преводни двойки

Преводи за poutre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poutre в PONS речника

Преводи за poutre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за poutre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poutre Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文