position във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за position в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. position (situation):

7. position (point de vue):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за position в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

position в PONS речника

Преводи за position в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за position в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
position f de D.C.A.

position Примери от PONS речника (редакционно проверени)

position f de D.C.A.
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文