posé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за posé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: poser

1. poser (mettre):

2. poser (mettre en place):

3. poser (établir):

poser que

1. pose (mise en place):

pose MILIT (de mine)

1. poser (mettre):

2. poser (mettre en place):

3. poser (établir):

poser que

Преводи за posé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

posé в PONS речника

Преводи за posé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за posé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

posé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文