portrait във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за portrait в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

portrait-robot <pl portraits-robots> [pɔʀtʀɛʀɔbo] NOUN m

Преводи за portrait в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

portrait в PONS речника

Преводи за portrait в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

portrait-robot <portraits-robots> [pɔʀtʀɛʀɔbo] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за portrait в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

portrait Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文