pop във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pop в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pop в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cake pop m
chanteur/-euse m/f (dans un groupe pop)

pop в PONS речника

Преводи за pop в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pop в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pop Примери от PONS речника (редакционно проверени)

chanteur(-euse) m (f) pop
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文