pompe във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pompe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pompe à fric inf fig
undertaker's sg Brit

bateau-pompe <pl bateaux-pompes> [batopɔ̃p] NOUN m

château-la-pompe <pl château-la-pompe> [ʃatolapɔ̃p] NOUN m inf, hum

Преводи за pompe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pompe в PONS речника

Преводи за pompe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fourgon-pompe <fourgons-pompes> [fuʀgɔ̃pɔ̃p] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pompe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pompe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pompe Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文