poison във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за poison в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.poison [pwazɔ̃] NOUN mf inf (personne agaçante)

II.poison [pwazɔ̃] NOUN m lit, fig

Индивидуални преводни двойки

Преводи за poison в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poison в PONS речника

Преводи за poison в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
actif (-ive) poison

Преводи за poison в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poison Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文