pois във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
à pois
à pois

pois в PONS речника

Преводи за pois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

petit-pois, petit pois [pətipwa] <petits-pois> NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pois Примери от PONS речника (редакционно проверени)

à pois
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文