poids във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за poids в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. poids PHYS:

2. poids (importance):

poids coq SPORT
poids léger SPORT
poids lourd SPORT
poids lourd TRANSP
poids lourd TRANSP
poids mort TECH
poids mort TECH
poids mort fig
poids mort fig
drag inf
poids mouche SPORT
poids moyen SPORT
poids plume SPORT
poids total à vide, PTAV TRANSP
poids welter SPORT

Преводи за poids в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

poids в PONS речника

Преводи за poids в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за poids в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
lanceur(-euse) m (f) de poids

poids Примери от PONS речника (редакционно проверени)

poids Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文