plusieurs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plusieurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.plusieurs [plyzjœʀ] PRON indéf

Преводи за plusieurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

plusieurs в PONS речника

Преводи за plusieurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.plusieurs [plyzjœʀ] ADJ antéposé, pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plusieurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

plusieurs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文