plu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. plaire (être apprécié):

Вижте също: avril

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

plu в PONS речника

Преводи за plu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

plu part passé de plaire

Вижте също: plaire

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

plu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文