plongée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plongée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

contre-plongée <pl contre-plongées>, contreplongée <pl contreplongées> [kɔ̃tʀəplɔ̃ʒe] NOUN f

Преводи за plongée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
low-angle shot CINE, PHOT

plongée в PONS речника

Преводи за plongée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: plonger

Преводи за plongée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

plongée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文