plongé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plongé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plongé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

plongé в PONS речника

Преводи за plongé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: plonger

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plongé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dive a. fig

plongé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文