plein във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plein в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADJ

1. plein (rempli):

4. plein (total):

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ADV

trop-plein <pl trop-pleins> [tʀoplɛ̃] NOUN m

plein-temps <pl pleins-temps> [plɛ̃tɑ̃] NOUN m

plein-air <pl plein-air> [plɛnɛʀ] NOUN m ECOLE

plein-emploi <pl plein-emploi> [plɛnɑ̃plwɑ] NOUN m

terre-plein, terreplein <pl terres-pleins, terrespleins> [tɛʀplɛ̃] NOUN m

Преводи за plein в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

plein в PONS речника

Преводи за plein в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

6. plein (au milieu de):

terre-plein <terre-pleins> [tɛʀplɛ̃] NOUN m

trop-plein <trop-pleins> [tʀoplɛ̃] NOUN m

Преводи за plein в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

plein Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文