planter във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за planter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. planter (ficher):

5. planter (abandonner) inf:

to dump inf
to pack in inf
to chuck in Brit inf
to ditch inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за planter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

planter в PONS речника

Преводи за planter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за planter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

planter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文