plaisir във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plaisir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. plaisir (sensation agréable):

a lot

2. plaisir (source d'agrément):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plaisir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

plaisir в PONS речника

Преводи за plaisir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. plaisir (joie, distraction):

to do sb a favour Brit
to do sb a favor Am

Преводи за plaisir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

plaisir Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文