plaider във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plaider в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

plaider-coupable [pledekupabl] NOUN m LAW

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plaider в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to plead sb's case LAW fig

plaider в PONS речника

Преводи за plaider в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plaider в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

plaider Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文