plage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за plage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
beach attr bag, mat

plage в PONS речника

Преводи за plage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

plage Примери от PONS речника (редакционно проверени)

plage Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文