pitié във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pitié в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. pitié:

pitié! (ça suffit) inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за pitié в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pitié в PONS речника

Преводи за pitié в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

faire pitié à qn péj
Индивидуални преводни двойки

Преводи за pitié в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pitié Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文