pis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pis-aller <pl pis-aller> [pizale] NOUN m

Преводи за pis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
pis m
pi m
tough shit slang!

pis в PONS речника

Преводи за pis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

tant pis! inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文