pincer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pincer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pincer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
pinch inf
pincer inf
pincer inf
pincer inf

pincer в PONS речника

Преводи за pincer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pincer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pincer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文