pincée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pincée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: pincé, pincer

I.pincé (pincée) [pɛ̃se] VERB pp

pincé → pincer

Вижте също: pincer

Вижте също: serrer

1. serrer (maintenir vigoureusement) personne:

pince-fesses, pince-fesse <pl pince-fesses> [pɛ̃sfɛs] NOUN m (fête)

pince-oreilles, pince-oreille <pl pince-oreilles> [pɛ̃sɔʀɛj] NOUN m

pince-monseigneur <pl pinces-monseigneur, pince-monseigneurs> [pɛ̃smɔ̃sɛɲœʀ] NOUN f (levier)

pince-nez <pl pince-nez> [pɛ̃sne] NOUN m

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] ADJ inv

II.pince-sans-rire <pl pince-sans-rire> [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] NOUN mf

Преводи за pincée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pincée в PONS речника

Преводи за pincée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] NOUN mf inv

II.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] ADJ inv

Преводи за pincée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pincée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文