piloter във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за piloter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
à l'estime NAUT, AVIAT naviguer, piloter

Преводи за piloter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
pilot AVIAT, NAUT

piloter в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文