pièces във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pièces в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: monnaie

6. monnaie ECON (argent):

emporte-pièce <pl emporte-pièce, emporte-pièces> [ɑ̃pɔʀtəpjɛs] NOUN m

Преводи за pièces в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pièces в PONS речника

Преводи за pièces в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trois-pièces [tʀwɑpjɛs] NOUN m inv

Phrases:

Преводи за pièces в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pièces Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pièces Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文