pièce във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pièce в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: monnaie

6. monnaie ECON (argent):

emporte-pièce <pl emporte-pièce, emporte-pièces> [ɑ̃pɔʀtəpjɛs] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pièce в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pièce в PONS речника

Преводи за pièce в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pièce в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pièce Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pièce Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文