photo във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за photo в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

photo [fɔto] NOUN f abbr photographie

Вижте също: photographie

safari-photo <pl safaris-photos> [safaʀifɔto] NOUN m

roman-photo <pl romans-photos> [ʀɔmɑ̃foto] NOUN m

photo-interprétation, photointerprétation [fɔtoɛ̃tɛʀpʀetasjɔ̃] NOUN f

photo-finish, photofinish <pl photos-finish, photosfinish> [fɔtofiniʃ] NOUN f

Преводи за photo в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

photo в PONS речника

Преводи за photo в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. photo (cliché):

Вижте също: photographie

safari-photo <safaris-photos> [safaʀifɔto] NOUN m

roman-photo <romans-photos> [ʀɔmɑ̃fɔto] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за photo в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

photo Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文