personnels във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за personnels в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.personn|el (personnelle) [pɛʀsɔnɛl] ADJ

1. personnel (individuel):

Преводи за personnels в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bien(s) m(pl) personnel(s)
credit account COM, FIN

personnels в PONS речника

Преводи за personnels в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за personnels в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

personnels Примери от PONS речника (редакционно проверени)

personnels Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文