permis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за permis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.permis (permise) [pɛʀmi, iz] VERB pp

permis → permettre

II.permis (permise) [pɛʀmi, iz] ADJ

Вижте също: permettre, Permis de conduire

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

permettre refl:

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

permettre refl:

Вижте също: Conduite accompagnée, conduite

1. conduite (manière d'être):

Преводи за permis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

permis в PONS речника

Преводи за permis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

permis part passé de permettre

Вижте също: permettre

Преводи за permis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

permis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

permis Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文