perdu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за perdu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

perdu → perdre

4. perdu (condamné):

1. perdu (isolé):

Вижте също: perdre

2. perdre (ne pas conserver):

7. perdre (gaspiller):

2. perdre (ne pas conserver):

7. perdre (gaspiller):

Вижте също: dix

Индивидуални преводни двойки

Преводи за perdu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

perdu в PONS речника

Преводи за perdu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

perdu part passé de perdre

Вижте също: perdre

Преводи за perdu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

perdu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

perdu Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文