perds във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за perds в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. perdre (ne pas conserver):

7. perdre (gaspiller):

Вижте също: dix

Индивидуални преводни двойки
to go round the bend Brit inf
to go nuts slang

Преводи за perds в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

perds в PONS речника

Преводи за perds в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за perds в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

perds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

perds Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за perds в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文