paysanne във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за paysanne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.pays|an (paysanne) [peizɑ̃, an] ADJ

II.pays|an (paysanne) [peizɑ̃, an] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за paysanne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
paysan/-anne m/f
paysan/-anne
de paysan/-anne
paysan/-anne m/f pej
paysan/-anne m/f

paysanne в PONS речника

Преводи за paysanne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.paysan(ne) [peizɑ̃, an] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за paysanne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

paysanne Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文