pauvre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pauvre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. pauvre (déficient):

3. pauvre (malheureux):

a poor chap Brit inf
a poor guy Am inf
a dead loss inf
you jerk! slang

II.pauvre [povʀ] NOUN mf inf (à plaindre)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pauvre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pauvre в PONS речника

Преводи за pauvre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
pauvre [ou sale] péj con!

Преводи за pauvre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pauvre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pauvre [ou sale] péj con!

pauvre Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文