passionnée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за passionnée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.passionné (passionnée) [pasjɔne] VERB pp

passionné → passionner

II.passionné (passionnée) [pasjɔne] ADJ

III.passionné (passionnée) [pasjɔne] NOUN m (f)

Вижте също: passionner

Преводи за passionnée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
passionné/-e m/f
passionné/-e m/f

passionnée в PONS речника

Преводи за passionnée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.passionné(e) [pasjɔne] NOUN m(f)

Преводи за passionnée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

passionnée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文