passagers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за passagers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.passag|er (passagère) [pasaʒe, ɛʀ] ADJ

II.passag|er (passagère) [pasaʒe, ɛʀ] NOUN m (f) TRANSP

III.passag|er (passagère) [pasaʒe, ɛʀ]

Индивидуални преводни двойки

Преводи за passagers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
passager/-ère m/f clandestin/-e

passagers в PONS речника

Преводи за passagers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.passager (-ère) [pɑsaʒe, -ɛʀ] ADJ

II.passager (-ère) [pɑsaʒe, -ɛʀ] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за passagers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

passagers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

passager(-ère) m (f) en transit
passager(-ère) m (f) clandestin(e)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文