passage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за passage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. passage (visite en chemin):

4. passage (franchissement):

10. passage RIDING:

passage à l'acte PSYCH
Индивидуални преводни двойки

Преводи за passage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
passage m (from de, to à)

passage в PONS речника

Преводи за passage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за passage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
passage a. fig

passage Примери от PONS речника (редакционно проверени)

passage Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文