partielle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за partielle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.part|iel (partielle) [paʀsjɛl] ADJ (non complet)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за partielle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

partielle в PONS речника

Преводи за partielle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

partielle [paʀsjɛl] NOUN f (élection)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за partielle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

partielle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

partielle Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за partielle в Френски»Английски речника

partielle Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文