parlant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за parlant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.parlant (parlante) [paʀlɑ̃, ɑ̃t] ADJ

parler trans obj.indir.:

1. parler:

3. parler (s'entretenir):

2. parler (s'exprimer):

Вижте също: vache, nuire

3. vache inf:

bastard slang
son of a bitch slang
bitch slang
vache à lait FARM
vache à lait fig
cash cow inf
vache à lait fig

Преводи за parlant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

parlant в PONS речника

Преводи за parlant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

franc-parler <francs-parlers> [fʀɑ̃paʀle] NOUN m

Преводи за parlant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

parlant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文