pariant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pariant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pariant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to bet that
gamble HORSE

pariant в PONS речника

Преводи за pariant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
il y a gros à parier que

Преводи за pariant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
parier qc à qn que ...
il y a gros à parier que ...
if I were a betting man, ...
it is a safe bet that ...
il y a fort à parier que ...

pariant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

il y a gros à parier que
il y a gros à parier que ...
il y a fort à parier que ...
it is a safe bet that ...
parier qc à qn que ...
you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文