pari във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pari в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. pari SPORT:

le pari de Pascal PHILOS
Индивидуални преводни двойки
pari couplé HIPPISME

Преводи за pari в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
gamble fig

pari в PONS речника

Преводи за pari в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pari в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pari Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文