parfum във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за parfum в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

brûle-parfum, brule-parfum <pl brûle-parfum(s), brule-parfum(s)> [bʀylpaʀfœ̃] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за parfum в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

parfum в PONS речника

Преводи за parfum в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

brûle-parfum [bʀylpaʀfœ̃] NOUN m inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за parfum в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

parfum Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文