parfait във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за parfait в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt] ADJ

III.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt]

plus-que-parfait <pl plus-que-parfait> [plyskəpaʀfɛ] NOUN m

Преводи за parfait в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
perishing dated

parfait в PONS речника

Преводи за parfait в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

plus-que-parfait <plus-que-parfaits> [plyskəpaʀfɛ] NOUN m

Преводи за parfait в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

parfait Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文