paresseux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за paresseux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.paress|eux (paresseuse) [paʀɛsø, øz] ADJ

II.paress|eux (paresseuse) [paʀɛsø, øz] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за paresseux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

paresseux в PONS речника

Преводи за paresseux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.paresseux (-euse) [paʀesø, -øz] ADJ

II.paresseux (-euse) [paʀesø, -øz] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за paresseux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

paresseux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文