panier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за panier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

panier de monnaies ECON, FIN

Phrases:

panier-repas <pl paniers-repas> [panjeʀəpa] NOUN m

Преводи за panier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

panier в PONS речника

Преводи за panier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

panier-repas <paniers-repas> [panjeʀəpɑ] NOUN m

Преводи за panier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

panier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文