pains във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pains в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf attr

Phrases:

gagne-pain <pl gagne-pain, gagne-pains> [ɡaɲpɛ̃] NOUN m (ce qui fait vivre)

grille-pain <pl grille-pain, grille-pains> [ɡʀijpɛ̃] NOUN m

Преводи за pains в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pains в PONS речника

Преводи за pains в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pains в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pains Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文