pêche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pêche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. pêche (activité):

aller à la pêche lit

1. péché (faute):

garde-pêche <pl garde-pêche, garde-pêches> [ɡaʀdəpɛʃ] NOUN m

Преводи за pêche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pêche в PONS речника

Преводи за pêche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

garde-pêche <gardes-pêche> [gaʀdəpɛʃ] NOUN mf

Преводи за pêche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pêche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文